6 Apr 2009

भाग १२ - छत्रपति शिवराय ... पत्ररूप व्यक्तिदर्शन ... !


संदर्भ - 'छत्रपति शिवाजी महाराज ... पत्ररूप व्यक्तिदर्शन' - डॉक्टर रामदास.

३७) छत्रपति शिवाजी महाराजांनी १६६४ मध्ये मातोश्री जिजाऊसाहेब यांस लिहिलेले पत्र ...

१६६४ मध्ये आदिलशाही सरदार खवासखान याने शिवरायांवर स्वारी केली. सावंतवाडीचे सावंत आणि मुधोळचे बाजी घोरपडे त्यास सामील झाले होते. मात्र शिवरायांनी ह्या त्रिवर्गास एकत्र न होऊ देता एकएकटे पाडून त्यांचा बिमोड केला.शिवाय पोर्तुगीज मुलुख सुद्धा काबीज केला तेंव्हा त्यांना धाक बसून त्यांनी नजराणा पाठवला.

आपल्या आऊसाहेब जिजामाता यांस लिहीलेल्या पत्रात ते म्हणतात,"स्वामींचे पुण्यप्रतापें आज्ञेप्रमाणे घडून आलें."*****************************************************************************************************************************************************************

No comments:

Post a Comment